Mesajul zilei

30/11/2022 - IMPORTANȚA BINEFACERILOR

Psalmistul a înțeles că a binecuvânta pe Domnului îl va face să nu piardă cel mai prețios lucru pe care i-l dăduse Dumnezeu: darul de a-și mângâia sufletul, dar...

Vezi mai mult »

29/11/2022 - CEI CE SĂVÂRȘESC FĂRĂDELEGEA

  Fărădelegea este o lucrare a diavolului în viața omului care nesocotește planul Domnului și se poartă contrar Lui. O astfel de atitudine îl face pe acest individ să...

Vezi mai mult »

28/11/2022 - CA O TURTURICĂ PROASTĂ

A se abate de la voia sfântă este o hotărâre proastă pe care cineva o poate lua, pentru că, cu siguranță, va cădea în ghearele distrugătorului. În lumea duhurilor, nu...

Vezi mai mult »

27/11/2022 - BOGAT ÎN ÎNDURARE PENTRU TOȚI

Creatorul a făcut pe toți oamenii după chipul și asemănarea Sa, și îi tratează pe toți la fel; prin urmare, nu discrimina și nici nu privilegia niciodată pe nimeni. Nu contează...

Vezi mai mult »

26/11/2022 - CEL MAI ILUSTRU

Este posibil ca un om să se fi născut într-o familie de proastă reputație sau să trăiască disprețuit până și de propria familie. Cu toate acestea, dacă crede că Dumnezeu are...

Vezi mai mult »

25/11/2022 - I-A RĂSPUNS PRIN FOC

Urmând porunca sfântă, David s-a dus la Ornan pentru a-i cumpăra aria ca să construiască acolo un altar lui Dumnezeu. El a păcătuit făcând recensământul oamenilor,...

Vezi mai mult »

24/11/2022 - MUSTRAREA BINECUVÂNTATĂ

Când mustri pe cineva care a fost întotdeauna smerit, temperează-ți slujirea, căci, fiind bună, mustrarea pătrunde mai adânc în el decât o sută de lovituri pe cel...

Vezi mai mult »

23/11/2022 - CAUTĂ DRAGOSTEA!

Când Domnul îți aduce la cunoștință vreun lucru greșit pe care cineva l-a făcut, să nu fii bârfitorul urbei căruia îi place să răspândească veștile rele,...

Vezi mai mult »

22/11/2022 - DARURILE SUNT O PIATRĂ SCUMPĂ

Una dintre cele mai bune atitudini este de a aduce daruri, mijlocind înaintea lui Dumnezeu în numele omului care te-a jignit sau ți-a făcut rău. Devenindu-ți dușman, acesta va fi...

Vezi mai mult »

21/11/2022 - CUVINTELE ALESE

Bine ar fi să nu existe pe lume oameni proști, căci acestora nu li se dezvăluie cuvintele alese, ceea ce i-ar face să aibă succes. Paguba celor care neagă existența Domnului este mare, pentru...

Vezi mai mult »

20/11/2022 - CUNUNA ȘI SLAVA

Cei care trăiesc numai pentru plăcere își pot supăra părinții și necinsti Cuvântul lui Dumnezeu, care ne avertizează că fiii sunt o moștenire de la Domnul (Psalmi 127.3). Este...

Vezi mai mult »

19/11/2022 - BATJOCORITORII LUI DUMNEZEU

Este greu de înțeles de ce un om se pretează să-i asuprească pe cei care au puține resurse, atât materiale, cât și intelectuale. Căci, dacă ar fi fost el cel care să se fi...

Vezi mai mult »

18/11/2022 - MOTIVUL PENTRU CARE MULȚI SE CONFRUNTĂ CU EȘECUL

Există mereu un motiv pentru care să nu reușești în lucrarea lui Dumnezeu: să fii atent la cuvintele celui rău. Căci, dacă nu vorbești potrivit legii Domnului, fără îndoială...

Vezi mai mult »

17/11/2022 - CÂND ÎNCERCAREA VINE

Pregătește-te pentru vremea în care credința îți va fi pusă la încercare, astfel încât să nu-L dezamăgești pe Domnul. El garantează că nu vei fi niciodată pus...

Vezi mai mult »

16/11/2022 - POZIȚIE PRIVILEGIATĂ

Nu contează dacă vii dintr-o familie cu venituri modeste, fiindcă de cauți pe Dumnezeu, vei dobândi înțelepciune și smerenie, și atunci îți vei schimba viața, ieșind din...

Vezi mai mult »

15/11/2022 - ALEGE CEEA CE ESTE MAI BUN!

Succesul și bogăția nu ar trebui să-ți fie niciodată scop în viață, ci rezultat al credinței tale în Isus, pentru că ai fost chemat la viața minunată și îmbelșugată...

Vezi mai mult »

14/11/2022 - ALEGEREA CEA BUNĂ ȘI DREAPTĂ

Domnul vrea ca fiii Săi să trăiască împreună, ajutându-se unii pe alții. Astfel, voia Lui este făcută. Porunca sfântă este ca ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă...

Vezi mai mult »

13/11/2022 - ATITUDINEA UNUI BIRUITOR

A ține seama de vestirea trimisă de Cel Preaînalt înseamnă a lua atitudine împotriva a ceea ce El condamnă. Cei care aud și nu se supun, fără îndoială, nu-L consideră...

Vezi mai mult »

12/11/2022 - NU LĂSA SĂ ȚI SE SLĂBEASCĂ MÂINILE

Oricât de mică ți-e greșeala nu face decât să deschidă ușa pentru ca dușmanul să intre în viața ta. Astfel, numai pocăința este calea pentru cel care vrea să se...

Vezi mai mult »

11/11/2022 - TULBURAȚI CU MULTĂ SUFERINȚĂ

Nimic nu poate fi mai rău decât să te îndepărtezi de Dumnezeu, atât de mult încât El însuși te tulbură cu multă suferință. În loc să trăiască...

Vezi mai mult »

10/11/2022 - NU ERA LINIȘTE, CI MARI TULBURĂRI

Vremuri grele au fost zilele în care Asa a început să domnească în Iuda, pentru că foștii împărați nu au acordat atenția cuvenită Cuvântului și astfel poporul...

Vezi mai mult »

09/11/2022 - DOUĂ MODURI IMPORTANTE DE A SE PURTA

Israelul s-a îndepărtat de multe ori de Dumnezeu și atunci a avut imediat parte de necazuri de tot felul. Asta se întâmplă cu orice copil al lui Dumnezeu, pentru că dacă se...

Vezi mai mult »

08/11/2022 - CONDIȚII DE RESPECTAT PENTRU A FI CU DOMNUL

După ce a trecut printr-o mare încercare, regele Asa a învățat că trebuie să fie cu Dumnezeu pentru a-L avea alături. Suntem tratați în același mod, căci dacă suntem cu...

Vezi mai mult »

07/11/2022 - PENTRU TOATE EXISTĂ O VREME

Acest mesaj a fost adresat tinerilor în credință, chemați să facă voia lui Dumnezeu, dar care nu aveau destulă experiență pentru a rezista atacurilor vrăjmașului. Pentru toate există...

Vezi mai mult »

06/11/2022 - DE CINE SĂ TE TEMI?

Pentru a fi vindecat, este mai întâi necesar ca frica de Dumnezeu, respectul pentru Cuvântul Său, să te facă să scoți din inimă ceea ce te spurcă. Oricine vine la Domnul...

Vezi mai mult »

05/11/2022 - DĂ HRANĂ ȘI ÎMPARTE LUCRUL!

În toiul nopții duhovnicești, nimeni nu poate lucra, ci poate și trebuie să se roage (Ioan 9,4). Dacă ți se pare că Domnul este foarte departe de tine, roagă-te și crede, pentru că...

Vezi mai mult »

04/11/2022 - CEI PE CARE DOMNUL ÎI RECUNOAȘTE

Cel Preaînalt, prin apostolul Pavel, i-a îndrumat pe slujitorii Săi să vină pregătiți înaintea Lui. Am fost informați prin Cuvânt că Împărăția Cerurilor este...

Vezi mai mult »

03/11/2022 - SPUNE DA PORUNCII SFINTE!

Când ai primit Evanghelia, ai fost luat în familia lui Dumnezeu și prin acest fapt ți s-a dat puterea de a fi făcut copilul Său. Dovada că ai obținut această binecuvântare...

Vezi mai mult »

02/11/2022 - HOTĂRÂREA CE BUCURĂ PE DUMNEZEU

Domnul se așteaptă ca copiii Săi să fie gata de a urma poruncile Sale. Prin urmare, El îi învață dinainte despre lucrările care le vor fi date. Dumnezeu are un plan pentru Lucrarea...

Vezi mai mult »

01/11/2022 - SPUNE TOTUL DOMNULUI!

Prin cele scrise în Cuvântului sfânt și cu ajutorul Domnului, descoperim secrete care ne vor ajuta foarte mult să împlinim planul lui Dumnezeu pentru umanitate, care include...

Vezi mai mult »