Mesajul zilei

28/02/2017 - NU DISPREȚUI ȘI NICI NU JUDECA

        Tradițiile și obiceiurile mereu încurcă progresul spiritual al multor oameni, pentru că în final, omul nu evoluează prin ele. Rămâi doar cu ceea ce...

Vezi mai mult »

27/02/2017 - VEGHEAZĂ

        Sfatul Domnului e ca nimeni să nu se piardă, ci să fim salvați cu toții. De acEea, fiecare dintre noi trebuie să veghem. Pe lângă asta, cine se...

Vezi mai mult »

26/02/2017 - FUGI DE CINE DISPREȚUIEȘTE CUVÂNTUL

       Dacă încetezi să crezi în Cuvântul lui Dumnezeu faci o nebunie. E mai bine să întâlnești o ursoaică jefuită de puii ei. Cel ce...

Vezi mai mult »

25/02/2017 - OȘTILE LUI DUMNEZEU

          Babilonia de care vorbește Isaia nu e doar țara faimosului Nabucadnețar. E țara a cărei putere va fi distrusă complet de către cei sfințiți Domnului, care...

Vezi mai mult »

24/02/2017 - PÂINEA CEREASCĂ

        Obiectivul nostru nu trebuie să fie căutarea pâinii care satură corpul, căci Domnul are adevăratul Aliment. Lipsa înțelegerii îl aduce pe om...

Vezi mai mult »

23/02/2017 - NU LĂSA DUREREA SĂ FIE MAI MARE

        Există timp pentru ascultat și timp pentru vorbit, dar când vine vorba de o nenorocire, nu trebuie să tăcem niciodată. Așadar, ce trebuie să facem când...

Vezi mai mult »

22/02/2017 - CĂUTAȚI SĂ PĂSTRAȚI

         Noi trebuie să păstrăm multe lucruri. Isus ne-a spus să păstrăm tot ce avem (Apocalipsa 3:11): poruncile, sfințirea, moralitatea, reputația, viața noastră...

Vezi mai mult »

21/02/2017 - ADORMIȚI

          Nu e bine să adormi în credință. Sfințenia e a celui care este treaz. ”Somnoroșii” au starea naturală contaminată și sunt cunoscuți...

Vezi mai mult »

20/02/2017 - SĂ LĂUDĂM CĂILE DOMNULUI

E imposibil să calculăm slava lui Dumnezeu, căci, pentru El, nu există limite. În final, El este Atotputernicul, singurul Stăpân al universului. El a creat toate lucrurile-...

Vezi mai mult »

19/02/2017 - ÎMPĂRAȚI SĂTUI ȘI BOGAȚI

În acest verset, citim că frații din Corint aveau o atitudine greșită: credeau că prosperitatea de care se bucurau îi scutea de supunerea față de apostoli și implicit, față de...

Vezi mai mult »

18/02/2017 - DUPĂ MĂSURA CREDINȚEI LUI

Totul începe prin harul care ne-a fost dat, iar Pavel a vorbit despre asta în Romani. Harul ne-a adus diferite daruri, pe care le primim în funcție de credința noastră. Așadar,...

Vezi mai mult »

17/02/2017 - NU-L LĂSA PE DOMNUL SĂ ADOARMĂ

Aceea ar fi putut să fie cea mai frumoasă călătorie din viața lor, dar aproape că s-a transformat într-o tragedie. Chiar dacă apostolii erau cu Domnul în barcă, pe lac s-a...

Vezi mai mult »

16/02/2017 - CINE SUNTEM?

Momentul cel mai marcant din viața unui om e atunci când îl cunoaște pe Domnul Isus și Îl primește ca Mântuitor. El încetează să mai fie sclavul păcatului- și,...

Vezi mai mult »

15/02/2017 - ASCULTAREA LUI ILIE

Slujitorul care nu se supune nu e cu adevărat slujitor. Ilie a primit misiunea să meargă la rege și să-l mustre cu privire la purtarea sa. Trebuie să urmezi toate instrucțiunile și să nu te...

Vezi mai mult »

14/02/2017 - CE VEDE INAMICUL ÎN TINE

Pe vremea lui Ahaz, împăratul lui Iuda, o confederație de națiuni formată din Reţin, împăratul Siriei, s-a suit cu fiul lui Remalia, împotriva poporului lui Dumnezeu. Așadar,...

Vezi mai mult »

13/02/2017 - NU MINȚI ÎN NICIO SITUAȚIE

Mulți creștini sunt învățați să mintă, iar când au o problemă și se adresează unui om a lui Dumnezeu, ei ascund ceva. De aceea, Biblia ne învață că nu trebuie să...

Vezi mai mult »

12/02/2017 - CE VA GĂSI ISUS ÎN TINE?

Dacă Isus te-ar vizita acum, ce ar găsi El în tine? Poate că în acest moment te pregătești să te rogi, ți-ai mărturisit păcatele și ești în comuniune cu Cerurile. Dar...

Vezi mai mult »

11/02/2017 - DIAVOLUL E PRIGONIT

         Versetul de mai sus se referă la diavol. Inamicul a primit cea mai mare lovitură la moartea lui Isus. El acționa ca un atotputernic, asuprind și distrugând...

Vezi mai mult »

10/02/2017 - DU-TE ÎN CĂUTAREA OILOR

Noi suntem chemați pentru a sluji. Domnul nu vrea să se piardă nimeni și, de aceea, trebuie să găsim oile rătăcite. Noi avem obligația de a-i căuta pe cei care s-au abătut și de a-i aduce...

Vezi mai mult »

09/02/2017 - ATENȚIE LA CEL RĂU

Îl identificăm pe cel rău prin faptul că el disprețuiește recomandările primite prin Cuvântul lui Dumnezeu. El cunoaște adevărul, dar nu-l urmează, dintr-un anumit motiv....

Vezi mai mult »

08/02/2017 - DOMNUL TE VREA AȘA

Ieroboam, un împărat pe care Dumnezeu l-a întrebuințat pentru împărțirea Regatului lui Israel, a încetat să mai fie un instrument al lui Dumnezeu, căci, din cauza...

Vezi mai mult »

07/02/2017 - DOAR SÂNGELE LUI ISUS PURIFICĂ

Toate religiile vor să-i ajute pe oameni să trăiască mai bine, dar dincolo de faptul că au bună intenție, ce fac ele este inutil. Ceremoniile din temple par ineficiente pentru a lăsa...

Vezi mai mult »

06/02/2017 - SĂ NU TACI NICIODATĂ

Psalmul patruzeci trebuie citit cu multă atenție. În versetul citat, există o revelație care ne poate schimba viața. În adunarea cea mare, trebuie să vestim îndurarea, deci...

Vezi mai mult »

05/02/2017 - SINGURA SCĂPARE

Soarta omului era cea mai rea cu putință. Din cauza păcatului, nu exista nicio scăpare, ci doar condamnare, însă Dumnezeu ne-a dat un remediu. Importanța predicării Evangheliei constă...

Vezi mai mult »

04/02/2017 - SLUJIND DE BUNĂVOIE

Filimon era un creștin avut. În acele vremuri, exista robie, iar el avea robi. Nu știm câți avea, însă unul dintre ei a fugit. Onisim, robul fugitiv, a ajuns foarte departe, iar...

Vezi mai mult »

03/02/2017 - FII ÎNCREDINȚAT

Fii încredințat că Domnul nu încetează de a lucra, căci lucrarea Lui trebuie să fie desăvârșită în viața celui pe care El l-a ales pentru a fi parte din visul Său....

Vezi mai mult »

02/02/2017 - GRIJA LUI DUMNEZEU

Ceea ce este scris nu va putea fi schimbat niciodată, de aceea, încearcă să deslușești ce se află în Cuvântul lui Dumnezeu. Până și boii erau lăsați cu botul liber...

Vezi mai mult »

01/02/2017 - DĂ ATENȚIE PORUNCII

Ce vremuri cumplite! Poruncile lui Dumnezeu pentru acele vremuri au fost clare. Trebuie să împlinim în totalitate ceea ce Domnul ne vorbește, căci El trudește pentru planul Său. Vom...

Vezi mai mult »