Mesajul zilei

31/01/2018 - ZIUA A VENIT DEJA

În Vechiul Testament, venirea lui Hristos a fost vestită, Dumnezeu însuși a vorbit despre această zi binecuvântată în grădina Edenului, spunând șarpelui că...

Vezi mai mult »

30/01/2018 - CE PROFEȚIE TRISTĂ!

Efraim, unul din cei doi fii ai lui Iosif, ca și fratele său Manase, a fost inclus în una din semințiile lui Israel, în locul lui Ruben, fiul cel mai mare al lui Iacov, care a abuzat...

Vezi mai mult »

29/01/2018 - ÎNTÂLNIRE FRUMOASĂ

  Neemia a propus o întâlnire foarte diferită, la care au participat capii de familie din tot poporul, preoții, leviții și Ezra. La această întâlnire, nimeni nu a...

Vezi mai mult »

28/01/2018 - NU FACEȚI RĂU ROBULUI LUI DUMNEZEU

Ar trebui să ne considerăm membri ai aceleiași familii, familia lui Dumnezeu; până la urmă, Iisus a spus că mama Sa și frații Săi sunt aceia care fac voia Tatălui (Matei 12: 48-50)....

Vezi mai mult »

27/01/2018 - TREBUIE SĂ NE PREGĂTIM INIMA

Cuvântul Domnului grăiește că este timp pentru totul în această viață (Eclesiastul 1:3) și, logic, este timp și pentru pregătire. În anii petrecuți în școală ne...

Vezi mai mult »

26/01/2018 - ÎNTĂRIȚI-VĂ ÎN FAȚA RELELOR-INTENȚII

Împărăția lui David s-a împărțit în două. Într-adevăr, nepotul său Roboam, pentru că nu a avut judecată și înțelepciune, a văzut cum zece din cele...

Vezi mai mult »

25/01/2018 - DECIZIE ÎNȚELEAPTĂ

Elisei a fost un proroc al lui Dumnezeu, a cărui propovăduire s-a distins prin manifestarea divină. Așa trebuie să fie toți cei chemați să înfăptuiască lucrarea binecuvântată a...

Vezi mai mult »

24/01/2018 - URMAȚI PAȘII STABILIȚI

  Unul dintre prorocii din zilele lui Elisei a fost nechibzuit deoarece a făcut datorii; apoi a murit și, din cauza aceasta, soția sa avea probleme, iar copiii ei urmau să fie...

Vezi mai mult »

23/01/2018 - DOAR DOMNUL ESTE DUMNEZEU

Erau minunate zilele acelea, pentru că Dumnezeu lucra intens. Ahab nu a ascultat cuvintele lui Ilie, unul din locuitorii Galaadului, care a prorocit că nu va fi nici rouă, nici ploaie în...

Vezi mai mult »

22/01/2018 - POVESTEȘTE DESPRE FAPTELE LUI DUMNEZEU

Diavolul a reușit să facă din Rahab o prostituată; totuși, victoria pe care o obține asupra vieților unor oameni nu înseamnă întotdeauna sfârșitul, pentru că Dumnezeu vede...

Vezi mai mult »

21/01/2018 - TRĂIEȘTE CUM ESTE PLĂNUIT

După ce i-a scos pe fiii lui Israel din Egipt, Domnul le-a dezvăluit secretul pentru a avea succes în noua țară pe care o vor ocupa, Canaan. De fapt, Preamăritul a enumerat o serie de...

Vezi mai mult »

20/01/2018 - FIȚI ATENȚI LA AVERTISMENTELE DE LA DUMNEZEU

Capitolul 17 din 2 Regi vorbește despre ascensiunea lui Osea pe tronul lui Israel - numit și regatul din nord - format din cele zece seminții care se despărțiseră când Reboboam, fiul lui...

Vezi mai mult »

19/01/2018 - CREDE ÎN CONTINUARE ÎN DUMNEZEU

Din păcate, „școala răufăcătorilor” nu s-a închis niciodată. Fiii lui Eli, spre exemplu, s-au folosit și au abuzat de răbdarea lui Dumnzeu, până când au fost...

Vezi mai mult »

18/01/2018 - PERSOANE CARE TREBUIE EVITATE

Există mai multe tipuri de persoane pe care Cuvântul lui Dumnezeu ne sfătuiește să le evităm, printre care cei mânioși și cei iuți la mânie sau colerici. Acest sfat ne este...

Vezi mai mult »

17/01/2018 - CEA MAI BUNĂ OPȚIUNE

Dumnezeu ne-a dat liberul arbitru ca să facem binele, nu răul. De aceea, trebuie să luăm toate deciziile în funcție de ce ne revelează Cuvântul, altfel va fi o pierdere de timp....

Vezi mai mult »

16/01/2018 - DUMNEZEU ȘTIE CE E MAI BINE

Există mulți oameni slabi în lume, pentru care contează numai să aibă multe lucruri materiale. Ei trăiesc din luare de mită, minciună și înșelăciune, motiv pentru care nu au...

Vezi mai mult »

15/01/2018 - DIFERENȚA

Nu există persoană în lume care să nu fie inclusă în planul Domnului, deoarece El îi iubește pe toți și se arată omenirii în același mod. Când se...

Vezi mai mult »

14/01/2018 - PROSTIA CELOR PUTERNICI

Omul este înșelat de ceea ce dobândește. Bunurile materiale au puterea de a crea confuzie chiar și celor mai spirituali. Cine își pune inima în bogățiile pe care le-a...

Vezi mai mult »

13/01/2018 - PORUNCA DE A NU NE TEME

Deoarece Duhul Sfânt este autorul Scripturilor, ceea ce spune acest psalm trebuie să fie privit ca o poruncă. Indiferent ce se întâmplă alături de tine, nu te teme. Dumnezeu are...

Vezi mai mult »

12/01/2018 - NU TE ABATE

A fost o vreme a rușinii și durerii, pentru că Israel era rănit de dușmanii lui. Psalmistul povestește situația nefericită în care națiunea s-a aflat, dar el a afirmat că, chiar cu...

Vezi mai mult »

11/01/2018 - SUCCESUL TĂU ESTE DECRETAT

Dumnezeu a dat deja condițiile necesare pentru ca copiii Săi să triumfe în totul. Decretul privind succesul tău a fost deja semnat, dar există trei cerințe care trebuie îndeplinite....

Vezi mai mult »

10/01/2018 - CE SĂ FACEM ÎN ZILELE NENOROCIRII

Există momente în viață care par să dea greș, de aceea Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre zilele nenorocirii. Trebuie să ne pregătim și să stabilim în inimile noastre...

Vezi mai mult »

08/01/2018 - DECIZIA GREȘITĂ

Una dintre marile greșeli făcute de poporul lui Dumnezeu este să creadă că ceva trebuie să fie într-un anumit fel și, fără a se consulta cu Cuvântul Domnului, adoptă acel fel ca...

Vezi mai mult »

07/01/2018 - SCĂPAREA CELOR NEPRIHĂNIȚI

Nu există ființă umană uitată de Dumnezeu. Domnul privește atât pe cei buni cât și pe cei răi, bogatul și săracul, oprimatul și asupritorul, iar cu dragostea Lui îi...

Vezi mai mult »

06/01/2018 - GREȘEALA CELUI CARE NU ESTE SINCER

Omul sincer este neprihănit și va trăi un viitor binecuvântat. Deja cel care nu este sincer cu Domnul și cu aproapele său nu va avea un viitor bun. Lipsa sincerității în viața...

Vezi mai mult »

05/01/2018 - SFATURI ÎNȚELEPTE

Suntem îndrumați să-L așteptăm pe Domnul. Aceasta înseamnă că atunci când ni se dezvăluie un cuvânt, trebuie să ne asumăm ceea ce ne spune, rugându-ne Tatălui...

Vezi mai mult »

04/01/2018 - VÂNDUȚI DEMONILOR

Nu există o imagine mai tristă în casa lui Dumnezeu decât a vedea pe cei care se vând demonilor. Cel care pierde teama de Domnul este capabil de orice. Unii devin de nerecuperat....

Vezi mai mult »

03/01/2018 - FĂCÂND CE ESTE DREPT

Cea mai de seamă misiune în viața noastră este să aducem Domnului laudă. El este puternic, bun și are grijă de toți. Este de datoria copiilor lui Dumnezeu să-și dovedească dragostea...

Vezi mai mult »

02/01/2018 - NU LĂSA INVIDIA SĂ PUNĂ STĂPÂNIRE PE TINE

Succesul colosenilor a fost notoriu, ceea ce nu putea fi altfel, deoarece oamenii care aud Cuvântul lui Dumnezeu și îl îndeplinesc, fără îndoială, realizează aceleași...

Vezi mai mult »

01/01/2018 - HARUL LUI DUMNEZEU ÎN ADEVĂR

Mesajul pe care Hristos ne-a spus să-l predicăm, Vestea Bună, este numit Cuvântul adevărului Evangheliei. Nu trebuie să fim deloc timizi în a spune tuturor oamenilor că Vestea Bună...

Vezi mai mult »