Mesajul zilei

31/12/2019 - HOTĂRÂREA ÎMPĂRATULUI

Cine are în stăpânire casa, biserica sau societatea trebuie să stea în picioare ca un stâlp – aici fiind vorba de revelația sfântului Cuvânt, ce...

Vezi mai mult »

30/12/2019 - CHEMAREA IREZISTIBILĂ

                             Cel mai bun lucru ce mi s-a...

Vezi mai mult »

29/12/2019 - SCĂPAREA NOASTRĂ ESTE TOTALĂ

În acest psalm vom vedea ce se întâmplă cu robii lui Dumnezeu, dar și cu cei ce se dedau nelegiuirii. Dacă observăm bine, ne putem aminti de oameni care, ca și noi, se duceau...

Vezi mai mult »

28/12/2019 - CAUZA PROBLEMELOR TALE

Sunt creștini care trăiesc nemulțumiți din cauza faptului că nu pot trăi în sfințenie. Aceștia doresc să bucure pe Domnul, trăind din plin binecuvântarea, dar mereu sunt...

Vezi mai mult »

27/12/2019 - CUVÂNTUL ADEVĂRULUI ESTE ÎN GURA TA

Dumnezeu a dat Cuvântului Său puterea de a crea toate lucrurile. Când Cuvântul ne este revelat, biruim în bătălia împotriva răului. Atunci, nu mai trebuie să...

Vezi mai mult »

26/12/2019 - NĂDĂJDUIEȘTE ÎN CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

Reușita mea trebuie să fie bună nu numai pentru mine, ci și pentru toți cei ce se tem de Domnul. De fapt, aceștia trebuie să se bucure de tot ceea ce fac cu credință în Hristos;...

Vezi mai mult »

25/12/2019 - A SPUNE ADEVĂRUL FACE BINE

Cuvântul lui Dumnezeu spune că blestemul neîntemeiat nu nimerește (Proverbele 26.2), însă puțini oameni cred în această afirmație biblică. Dacă vrăjmașul a acționat...

Vezi mai mult »

24/12/2019 - DUMNEZEU VA ÎNDEPLINI CEEA CE ȚI-A PROMIS

Un fapt important revelat în acest verset este că Dumnezeu te-a ales pe tine pentru a face voia Sa. Domnul te-a iubit într-atât încât te-a făcut să-I înțelegi...

Vezi mai mult »

23/12/2019 - PRIVILEGIILE CELUI CARE PRIMEȘTE BUNĂVOINȚA SFÂNTĂ

Mântuiții au primit cel mai mare privilegiu pe care un muritor îl poate dobândi, acela de a deveni fiu al lui Dumnezeu. Astfel, a obținut drepturi, dar și îndatoriri de...

Vezi mai mult »

22/12/2019 - PORUNCILE LUI DUMNEZEU

Cel Preaînalt a poruncit lui Ezechiel să prorocească împotriva munților lui Israel. Este important de știut că robii Domnului nu au putere de alegere cu privire la ce este de spus,...

Vezi mai mult »

21/12/2019 - ÎNTĂREȘTE-ȚI CHEMAREA

Unul dintre lucrurile cele mai importante ce ți s-au întâmplat a fost chemarea și alegerea ta. Fără îndoială, ai primit una dintre cele mai mari binecuvântări, căci,...

Vezi mai mult »

20/12/2019 - SFATURI IMPORTANTE

            În acest verset din Scripturi, se regăsesc trei cereri ale Domnului față de cei care Îl iubesc, și care ne dau...

Vezi mai mult »

19/12/2019 - DUMNEZEU TE VA SCĂPA

O veste bună pentru robii Domnului ce au căzut în păcat este despre faptul că această cădere poate să nu fie pentru totdeauna, căci, până la urmă, Dumnezeu făgăduiește să-i...

Vezi mai mult »

18/12/2019 - ÎNTREABĂ PE DOMNUL

              Istorisirea despre atacul pe care Satana l-a dat familiei, bunurilor și sănătății lui Iov este una dintre cele mai...

Vezi mai mult »

17/12/2019 - TRUP NEÎNTINAT

Unul dintre lucrurile cele mai importante pe care trebuie să le știm, este că nașterea din nou nu este doar un cuvânt frumos, căci, prin ea am fost făcuți din nou cu desăvârșire....

Vezi mai mult »

16/12/2019 - DIN TOATĂ INIMA

De când omul a păcătuit, îndepărtându-se astfel de Dumnezeu, Domnul a început să arate că El nu va lăsa ființa creată după chipul și asemănarea Sa în...

Vezi mai mult »

15/12/2019 - CE TREBUIE ARĂTAT CELOR RĂTĂCIȚI

Ne aflăm în război deschis împotriva forțelor răului, ce se va termina numai odată cu întoarcerea lui Isus, când chiar El, cu suflarea buzelor Lui, va omorî pe cel...

Vezi mai mult »

14/12/2019 - AVÂND GRIJĂ DE LUCRARE

Noi, cei mântuiți, trebuie să înțelegem acest adevăr: cine a primit mântuirea ne este frate în Hristos. Un asemenea om este ca o celulă din trupul nostru, care, de este...

Vezi mai mult »

13/12/2019 - SLAVA NU-ȚI POATE FI RĂPITĂ

Avem slava, adevărul și sfințenia lui Isus sălășluind în noi și, de aceea, nu înceta de a face să strălucească lumina lui Hristos în toate locurile și prilejurile. Ca rob...

Vezi mai mult »

12/12/2019 - MODUL DREPT DE A DĂRUI

Încă de la început, omul a fost învățat despre importanța de a dărui ceva lui Dumnezeu. Cei doi fii dintâi ai lui Adam și Eva s-au dus cu daruri înaintea Celui...

Vezi mai mult »

11/12/2019 - HRĂNIT CU ADEVĂRAT

              Nu există nimic mai bun decât să te încrezi în Dumnezeu. Această condiție ne este dată prin noua...

Vezi mai mult »

10/12/2019 - CÂND OMUL NU ÎNȚELEGE REVELAȚIA

Neînțelegând ceea ce Dumnezeu le spune, mulți sunt cei care nu se supun sfaturilor Sale, iar asta este ca și cum ar crea cauza pentru ca o mare tragedie să se întâmple....

Vezi mai mult »

09/12/2019 - MENIȚI SĂ ÎMPĂRĂȚEASCĂ

Trebuie să facem aceleași lucruri pe care Hristos le făcea, căci, pentru Dumnezeul nostru, Isus ne-a făcut împărați și preoți (Apocalipsa 5.10); așadar, nu există altă alegere:...

Vezi mai mult »

08/12/2019 - O PORUNCĂ FOARTE IMPORTANTĂ

Ca un bun Tată, Domnul nu ne sfătuie niciodată să facem ceva ce nu este important. Îndeplinind ceea ce ți-a fost poruncit, vei afla că nu ți-ai făcut doar partea din Legământ, ci...

Vezi mai mult »

07/12/2019 - RĂSPLĂTEȘTE BINEFACERILE LUI DUMNEZEU

Sfaturile lui Dumnezeu trebuie luate drept porunci. Psalmistul a fost folosit pentru a ne spune că aceasta este calea de urmat pentru a bucura pe Domnul și, în același timp, să continui...

Vezi mai mult »

06/12/2019 - CONSIMȚĂMÂNTUL RESPONSABILIZEAZĂ PĂRȚILE

Aaron, care a fost inclus în lucrare la insistențele lui Moise, a participat cu râvnă la toate etapele ce au culminat cu eliberarea poporului lui Israel din sclavie. De aceea, nu numai...

Vezi mai mult »

05/12/2019 - FAȚA TA

Cine nu pune în practică ceea ce învață din Scripturi, și nici nu-și asumă ceea ce îi este arătat îngăduie să i se ieie măreția. Tatăl ceresc, în...

Vezi mai mult »

04/12/2019 - NEAM VICLEAN ȘI PREACURVAR

În lumea duhovnicească, conceptual de rătăciți este al copiilor diavolului (1 Ioan 3.10). Asemenea ființe nu-și au cererile auzite, căci, de la căderea lui Adam în grădina...

Vezi mai mult »

03/12/2019 - PEDEAPSĂ CE ÎI AȘTEAPTĂ PE CEI RĂZVRĂTIȚI

            La ce folosește oare omului să cucerească lumea întreagă, să aibă faimă și să fie luat drept chiar glasul lui...

Vezi mai mult »

02/12/2019 - VEȘMINTELE SFINTE

Știm că faptele de pe vremea Vechiului Testament exemplifică ceea ce se întâmplă azi și sunt învățături ale Domnului pentru biserica Sa. De aceea, este important să luăm...

Vezi mai mult »

01/12/2019 - CELOR CE SUNT ISPITIȚI

Acest verset arată ceea ce teama de Dumnezeu poate face pentru tine: El te păzește să nu cazi în păcat. Așadar, El nu permite ca să te îndoiești. În înțelepciunea Sa,...

Vezi mai mult »