Mesajul zilei

30/11/2021 - ÎNVAȚĂ NUMAI DE LA DOMNUL

Am văzut unii oameni spunând că un anumit predicator le este ca un guru al lor. De fapt, cel puțin două persoane au venit la mine cerându-mi să le fiu gurul. Acest lucru este de...

Vezi mai mult »

29/11/2021 - NU IROSI ACEASTĂ BINECUVÂNTARE

Promisiunea a fost pentru casa lui Israel, nu pentru casa lui Iacov. De fapt, aceste nume se referă la același om. Iacov a fost numit așa înainte de a lupta cu Dumnezeu ca principe și a...

Vezi mai mult »

28/11/2021 - PRIVILEGIILE DISCIPOLILOR

Ucenicii lui Isus sunt singurii care pot cunoaște Adevărul. Chiar dacă cineva petrece ore întregi rugându-se, cerându-i lui Dumnezeu să-i arate calea, dacă nu devine ucenic al...

Vezi mai mult »

27/11/2021 - CUM VEȚI FI SLOBOZIȚI

Cei care cred în Isus primesc un tratament special de la El: câștigă dreptul de a cunoaște tainele Împărăției Cerurilor. Dar nu este suficient să ridici mâna în...

Vezi mai mult »

26/11/2021 - NECAZUL A ADUS SLAVA

În zilele slujirii apostolului Pavel, fecioriii unui preot evreu din cei mai de seamă, care erau exorciști, au încercat să alunge pe diavol care poseda un om, folosindu-se de Numele...

Vezi mai mult »

25/11/2021 - SFÂRȘIT FERICIT

Când urmăm sfatul Domnului, știm când este cel mai bun moment pentru a evangheliza pe cineva. Cu înțelepciunea pe care Dumnezeu o dă tuturor celor care se roagă Lui, vom putea...

Vezi mai mult »

24/11/2021 - DIN ÎNDRĂCIȚI, ROBI AI LUI DUMNEZEU

Slujitorul lui Dumnezeu trebuie să facă lucrarea în așa fel încât chiar și cei mai necredincioși să creadă ceea ce spune. Puterea nu aparține omului, ci lui Dumnezeu, care...

Vezi mai mult »

23/11/2021 - DE LA IDOLI, ROBI AI LUI DUMNEZEU

Tesalonicenii au înțeles că Adevărul îi va elibera de idolatrie, care este respingătoare în ochii lui Dumnezeu, și s-au întors la Domnul din toată inima. Fără...

Vezi mai mult »

22/11/2021 - ȘI DACĂ ANANIA AR FI REFUZAT...

Marele plan al lui Dumnezeu cu privire la Saul din Tars, care mai târziu a devenit apostolul Pavel, nu s-ar fi împlinit dacă Anania nu ar fi ascultat de Domnul. Întregul plan de...

Vezi mai mult »

21/11/2021 - PUTEREA LUI DUMNEZEU

Evanghelia este cel mai minunat mesaj pe care urechea omului îl poate auzi. Ea este leacul pentru orice boală din sufletul, trupul și duhul omului. În Scripturi, neprihănirea lui...

Vezi mai mult »

20/11/2021 - MODELUL DE VIAȚĂ PENTRU CREȘTINI

Lecția de azi este despre faptul de nu ne supăra unul pe celălalt, iar asta arată că nu suntem perfecți. Suntem învățați că unele situații care ne supără sunt necesare pentru a ne...

Vezi mai mult »

19/11/2021 - OMUL NU ESTE VEȘNIC

Viața omului a fost pregătită în etape bine definite, iar Scripturile spun că există o vreme pentru toate. Când descoperi că ți-a sosit timpul de a merge cu Domnul, dacă profiți...

Vezi mai mult »

18/11/2021 - NU S-A VĂZUT NICIODATĂ CEVA ASEMĂNĂTOR

Nici măcar povestea lui Avraam nu a fost mai mare decât lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu pentru om cu venirea lui Isus. Nici Solomon, în toată gloria sa, nu s-a îmbrăcat, nu...

Vezi mai mult »

17/11/2021 - SINGURUL DOMN

Toată lumea are capacitatea de a auzi vocea lui Dumnezeu, de a ști cât de bun este El și ce prieten bun este cu cei care Îl caută. Cei care cunosc pe Domnul știu că El este Izvorul...

Vezi mai mult »

16/11/2021 - PURTARE PLINĂ DE PRUDENȚĂ

Limbajul pe care îl folosește psalmistul arată că acesta a avut ca prioritate să respecte revelația Cuvântului Domnului, deoarece, pe lângă faptul că i-a înțeles...

Vezi mai mult »

15/11/2021 - DIAVOLUL NU UITĂ DE VECHIUL SLUJBAȘ

Taina de a avea succes în toate este să luăm aminte la ceea ce spune Domnul în Cuvântul Său și să punem în practică ceea ce El ne-a învățat. Cu toate acestea,...

Vezi mai mult »

14/11/2021 - SUNTEM ÎN ÎMPĂRĂȚIA LUMINII

Adam ne-a aruncat în împărăția întunericului, dar apoi am fost izbăviți de această stăpânire rea. Prin învierea lui Isus, am fost strămutați în...

Vezi mai mult »

13/11/2021 - INIMA S-A UMPLUT DE SATANA

Inima omului, duhul său, a fost făcută să fie locuința lui Dumnezeu. Când omul este convertit, este de îndată curățat de păcate și, când este botezat în apă,...

Vezi mai mult »

12/11/2021 - NIMENI SĂ NU SE FĂLEASCĂ

Nu ridicați pe niciun slujitor al lui Dumnezeu într-o poziție care nu este a lui. Cel Preaînalt folosește oamenii prin bunătatea Lui. Ilie a fost un om supus acelorași patimi care ni...

Vezi mai mult »

11/11/2021 - DUHUL ESTE SEMNUL

Neascultând chemarea sfântă, creștinul face marea greșeală de a se exclude de la protecția lui Dumnezeu, deschizându-se la tot felul de lucruri rele. Este o pierdere sigură de...

Vezi mai mult »

10/11/2021 - CÂND VA VENI VREMEA

Marele Creator a stabilit vremurile prin puterea Sa și tot ceea ce El a hotărât în Cuvântul Său se va împlini. Chiar dacă toată omenirea se va uni pentru a...

Vezi mai mult »

09/11/2021 - PORUNCA ESTE DE A FI DE NECLINTIT

Avem două lucruri importante de făcut: să ne încingem mijlocul cu Adevărul și să îmbrăcăm platoșa neprihănirii. Pe măsură ce vom face asta, vom fi gata în poziția...

Vezi mai mult »

08/11/2021 - TREBUIE SĂ RĂMÂNEM ÎN ISUS

Scripturile ne învață formula pentru a fi folosiți de Domnul. Creștinul știe, în general, că trebuie să facă lucrarea lui Dumnezeu, dar uneori nu știe cum. Însă, cu...

Vezi mai mult »

07/11/2021 - IERTAREA ADEVĂRATĂ

Domnul Își ține negreșit promisiunile, chiar dacă totul pare a fi imposibil. Așadar, când ești ispitit să te îndoiești de credincioșia sfântă, dojenește-te imediat,...

Vezi mai mult »

06/11/2021 - TEMELII VEȘNICE

Omul care se dedă nelegiuirii nu este în pace cu sine însuși, fiindcă se îndepărtează de Izvorul iubirii și se aruncă în mâinile celui rău și urâcios...

Vezi mai mult »

05/11/2021 - TĂRIA SLAVEI LUI

Când Pavel a auzit despre dragostea pe care colosenii o aveau pentru Dumnezeu și pentru aproapele lor, s-a rugat ca să fie și mai binecuvântați (Coloseni 1: 3-6). Așa trebuie să...

Vezi mai mult »

04/11/2021 - NU VĂ ÎNGRIJORAȚI DE NIMIC!

Îngrijorarea nu este bună pentru om, deoarece nu a fost făcut cu o structură cu care să o poată suporta. Din această cauză, este posibil să iei hotărâri proaste, ce te vor face...

Vezi mai mult »

03/11/2021 - CEI DREPȚI SUNT BINE TRATAȚI

Cei drepți primesc cel mai bun tratament de la Dumnezeu. Însă, cei răi primesc pedeapsa cuvenită greșelii lor. Dar, de fapt, nu este posibil să înțelegem motivul pentru care un om...

Vezi mai mult »

02/11/2021 - VREMEA ESTE APROAPE

Căutarea lui Dumnezeu ar trebui să fie scopul vieții noastre pentru că numai Creatorul are rezolvarea tuturor problemelor. Îndemnul sfânt este adresat tuturor oamenilor și, prin...

Vezi mai mult »

01/11/2021 - PUTEREA HARULUI

Când omul s-a stricat prin păcatul lui Adam, Domnul a pregătit Legea și i-a dat-o lui Moise să o învețe copiilor lui Israel (Exod 24:12). Numai cu ea, lucrările diavolului ar putea...

Vezi mai mult »