Mesajul zilei

31/12/2017 - Harul Domnului

Harul Domnului s-a pogorât asupra omenirii odată cu venirea lui Isus. Ea este puterea lui Dumnezeu în acțiune pentru noi și se obține prin credință, conform Scripturilor. Acest gest...

Vezi mai mult »

30/12/2017 - IMPORTANȚA UNEI JUMĂTĂȚI

Curvia există de la căderea lui Adam, când diavolul a intrat în lume. În unele zone este mai populară, dar este prezentă peste tot. În versetul citat, apostolul Pavel...

Vezi mai mult »

29/12/2017 - LUCRURI LOGICE

A înfăptui lucrarea lui Dumnezeu ar trebui să fie pentru creștini simplu ca „bună ziua”. Este cel mai logic lucru din lume, căci este o prostie să încetați să mai...

Vezi mai mult »

28/12/2017 - HRANA CARE RĂMÂNE

Cultura, pe care o acumulăm prin educația formală este bună și necesară pentru tot ceea ce facem. De exemplu, a avea un curs superior complet nu numai că ne oferă un avantaj competitiv...

Vezi mai mult »

27/12/2017 - IMPORTANȚA ÎNDEPLINIRII VOINȚEI LUI DUMNEZEU

Dumnezeu a păstrat pentru fiii Săi cea mai mare slavă: să Îi înfăptuiască lucrarea. Cel care dă până și un pahar cu apă fiilor Lui nu va pierde niciodată răsplata....

Vezi mai mult »

26/12/2017 - FII LA LOCUL POTRIVIT

Cel care încearcă să îl mulțumească pe Dumnezeu știe în sufletul său ce loc ar trebui să aibă în lucrarea lui Dumnezeu. În acest scop, El Îi călăuzește...

Vezi mai mult »

25/12/2017 - DE CE SĂ RENUNȚI?

Cuvântul care pornește din gura lui Dumnezeu vine cu toată puterea Celui Prea-Înalt, și este Domn în orice situație. Nu mă refer doar la ceea ce este scris în Scripturi,...

Vezi mai mult »

24/12/2017 - CE RESPONSABILITATE!

Este foarte bine să fim creștini, dar responsabilitatea noastră este enormă. Noi suntem lumina pe care Dumnezeu a dat-o ca oamenii să Îi vadă Calea și să se îndepărteze de...

Vezi mai mult »

23/12/2017 - DE LA CONDAMNARE LA BINECUVÂNTARE

Mesajul lui Dumnezeu trebuie să fie complet, așa că nu putem vorbi doar despre binecuvântări; trebuie să facem oamenii să se gândească la responsabilitatea unei vieți trăite pe...

Vezi mai mult »

22/12/2017 - TATĂL NU VREA DISTRUGEREA TA

La începutul proorociei lui Zaharia, Domnul a propus reconcilierea supușilor Săi rebeli. Situația în ceea ce ne privește nu este cu mult mai diferită; până la urmă, Dumnezeu...

Vezi mai mult »

21/12/2017 - LECȚII PREȚIOASE

Cuvântul lui Dumnezeu este trimis întotdeauna cuiva în mod specific - atât pentru aplicarea în viața proprie, cât și pentru ceilalți oameni aflați într-o...

Vezi mai mult »

20/12/2017 - PUTERNIC PENTRU A SALVA

Un proroc curajos al lui Dumnezeu a fost folosit pentru a anunța nașterea lui Iosia. El a dat detalii despre ceea ce va face acest moștenitor al tronului lui Iuda, cum ar fi arderea oaselor...

Vezi mai mult »

19/12/2017 - CEL MAI MARE EVENIMENT

Un om al lui Dumnezeu este adesea folosit să prezică evenimente care nu sunt plăcute celui pe care îl iubește. Așa a fost cu Habacuc, care a profețit venirea caldeenilor și a...

Vezi mai mult »

18/12/2017 - NU TE TEME DE DUȘMAN

Poporul lui Iuda era îngrijorat din cauza asirienilor, care luaseră deja zece triburi în captivitate. La vremea aceea Ezechia domnea în Iuda, și a comis o mare greșeală,...

Vezi mai mult »

17/12/2017 - TREI LUCRURI CARE-L MULȚUMESC PE DUMNEZEU

Nu oricine care se lasă folosit de Domnul va aduce mesaje profetice, dar numai aceia care primesc această slujbă specifică pot fi folosiți în acest scop. Ca proroc, Mica, de exemplu, a...

Vezi mai mult »

16/12/2017 - CINE NU ASCULTĂ CADE

Iona a obținut unul dintre cele mai mari privilegii pe care-l poate avea o persoană: auzirea Cuvântului lui Dumnezeu. Cu toate acestea, după ce L-a primit, a încercat să fugă de...

Vezi mai mult »

15/12/2017 - UN POPOR DESPRE CARE NU S-A MAI AUZIT NIMIC

În 21 de versete, Obadia a înregistrat revelația pe care i-a dat-o Dumnezeu despre Edom, o națiune formată din descendenții lui Esau. Fiii lui Isaac - Iacov și Esau - nu s-au...

Vezi mai mult »

14/12/2017 - PĂSTORUL CARE A PROFEȚIT

Ce bine ar fi dacă ceea ce a spus Amos ar fi imitat de toți. În timp ce mulți doresc să fie recunoscuți în lume, acel rob al lui Dumnezeu a insistat asupra faptului că nu e nici...

Vezi mai mult »

13/12/2017 - CREDINCIOȘIA ESTE CEVA CE TREBUIE REMARCAT

Cuvântul Domnului a fost adresat profetului Ioel pentru a anunța lucrarea care urma să se facă în ultimele zile. A fost folosit să vorbească despre pogorârea puterii care se...

Vezi mai mult »

12/12/2017 - ROBUL ASCULTĂTOR

Precum Isaia, Osea, ultimul proroc al lui Israel, a profetizat în împărăția celor zece seminții și și-a exercitat slujba în zilele lui Iuda, Ozia, Iotam, Ahaz și Ezechia....

Vezi mai mult »

11/12/2017 - PROFEȚIA S-A ÎMPLINIT

Pentru a nu face nedreptate în a vorbi despre viața lui Daniel, considerat ultimul dintre cei mai mari profeți, avem nevoie de timp și de spațiu. Cartea lui începe cu împlinirea...

Vezi mai mult »

10/12/2017 - DUMNEZEU ÎNCĂ DESCHIDE CERURILE

Ezechiel a fost un preot și un profet care, în captivitate, alături de poporul său, a văzut cerurile deschizându-se. El a fost contemporan al lui Daniel și probabil unul dintre...

Vezi mai mult »

09/12/2017 - IMAGINEA LUI HRISTOS ÎNTORTOCHEATĂ

Plângerea conținută în această carte a lui Ieremia trebuie să fie în inima fiecăruia care se teme de Domnul, spre deosebire de suferință, care este rezervată rebelilor...

Vezi mai mult »

08/12/2017 - CEL MAI LUMINAT DINTRE PROFEȚI

Profetul Isaia și-a exercitat apostolia pentru mai mult de șase decenii în timpul domniei a patru împărați ai lui Iuda: Ozia, Iotam, Ahaz și Ezechia. Isaia este privit de cărturarii...

Vezi mai mult »

07/12/2017 - CÂNTĂRILE PROFETICE

În cartea Cântărilor, vedem că Solomon a fost un ales de-al Domnului care, lăsându-se folosit de Dumnezeu, a scris despre dragostea lui Isus față de biserica Sa. În...

Vezi mai mult »

06/12/2017 - CUVINTELE ECLESIASTULUI

Unul dintre cele mai binecuvântate lucruri pe care le poți face în viață este să-ți dedici timp să asculți ceea ce anunță predicatorii Cuvântului lui Dumnezeu. Fiecare...

Vezi mai mult »

05/12/2017 - LECȚII DIN VIAȚA LUI IEREMIA

 Noi toți, creștini, avem o slujire desemnată de Domnul și trebuie să ne rugăm pentru a o descoperi. Nu am fost chemați să stăm cu mâinile în șold. Așa cum s-a...

Vezi mai mult »

04/12/2017 - DE TREI ORI FERICE

Plăcerea noastră trebuie să fie în slujirea Domnului, pentru că ne aduce fericire. De aceea, trebuie să fugim de sfatul celor răi și să nu ne oprim niciodată pe calea păcătoșilor,...

Vezi mai mult »

03/12/2017 - EXEMPLUL LUI IOV

Puțin știm despre țara Uţ, dar acest lucru nu este cel mai important. Îndeajuns să știm doar că acolo a trăit un om care avea multe virtuți. Există speranță pentru fiecare persoană...

Vezi mai mult »

02/12/2017 - VREMURI SLĂVITE

Domnia lui Ahaşveroş, împăratul Persiei, a fost plină de slavă. Împărăția sa a fost una dintre cele mai mari din toate timpurile, urmând Babilonului ce i-a luat în...

Vezi mai mult »

01/12/2017 - CUVINTELE SALE

Robii lui Dumnezeu lucrează potrivit Cuvântului chiar și în ocupațiile lor seculare. Acesta a fost cazul lui Neemia, paharnic al împăratului Artaxerxe. Aflându-se în...

Vezi mai mult »