Mesajul zilei

31/12/2020 - ACEASTA SĂ FIE RUGĂCIUNEA TA!

Există cei care se gândesc doar la ei înșiși, dar în sensul de a avea bunuri materiale, de a fi vindecați și de a trăi în prosperitate. Aceste lucruri sunt bune, dar...

Vezi mai mult »

30/12/2020 - CERE UN SEMN DOMNULUI

Adesea, o persoană cade în păcat și este considerată pentru totdeauna rea, o „ciumă” care trebuie eradicată. Chiar mărturisindu-se, celor pe care i-a jignit și Domnului,...

Vezi mai mult »

29/12/2020 - SFÂRȘITUL TRAGIC AL PĂCĂTOȘILOR ȘI AL CELOR RĂI

Dacă cei răi - oamenii care fac rău și au plăcere în a prejudicia, îi disprețuiesc pe cei din jur din cauza purei lor perversități sau inventează ceva împotriva cuiva - și...

Vezi mai mult »

28/12/2020 - FEREȘTE- TE DE CEI RĂI

Feriți-vă de cei care nu au respect pentru Cuvânt, deoarece sunt mai răi decât cei pierduți. Cei care pretind că sunt de la Dumnezeu, dar acceptă sugestiile diavolului și se...

Vezi mai mult »

27/12/2020 - FII ATENT LA CE ȚI-A SPUS ISUS

Nu este nimic mai bun decât să avem bucuria deplină a lui Isus în noi. Cu aceasta, ne rezolvăm problemele, obținem un remediu pentru boli, suntem liberi de tentații și obținem...

Vezi mai mult »

26/12/2020 - ȚINTA NOASTRA TREBUIE SĂ FIE ISUS

Dumnezeu poruncise ca vechii locuitori ai Canaanului să fie nimiciți, dar nu a fost ceea ce s-a întâmplat cu intrarea poporului lui Dumnezeu în acel oraș. Astăzi,...

Vezi mai mult »

25/12/2020 - EROAREA ÎN A SLUJI ALTOR DUMNEZEI

Dacă îl întrebăm pe oricare creștin, dacă a slujit altor dumnezei, răspunsul va fi nu, deoarece există doar un singur Dumnezeu. Răspunsul este corect și israeliții au știut de...

Vezi mai mult »

24/12/2020 - CEL MAI MARE SCOP AL LUI DUMNEZEU

În aceste versete, vedem că există binecuvântări care sunt gata să fie primite de cei care respectă legile: oricine se teme de Domnul va fi răsplătit cu fericirea veșnică, va fi...

Vezi mai mult »

23/12/2020 - SUFLETUL TĂU TREBUIE SĂ IASĂ DIN TEMNIȚĂ

  Sufletul întregii omeniri era în temniță, considerând că Adam, primul nostru tată, când a păcătuit, ne-a pus sub influența celui rău. Totuși, când Isus...

Vezi mai mult »

22/12/2020 - IEȘIREA DIN SUFERINȚĂ

Tatăl acelui tânăr, care era bântuit de un duh surd și mut, când descria suferința fiului său, ca răspuns la întrebarea lui Isus, îi întrerupe brusc...

Vezi mai mult »

21/12/2020 - FRICĂ DE SLAVA LUI DUMNEZEU!

Ceea ce ar trebui să ne aducă un mare beneficiu, ar putea să ne facă rău, dacă nu suntem pregătiți. Revelațiile lui Dumnezeu nu ne dăunează niciodată, ci întotdeauna ne...

Vezi mai mult »

20/12/2020 - FĂ CA ACEAST LUCRU SĂ FIE REAL!

Una dintre cele mai mari porunci, dată de Isus ucenicilor Săi a fost să vindece bolnavii, să alunge demonii, să curețe leproșii, să-i facă pe paralitici să umble și să învie...

Vezi mai mult »

19/12/2020 - PETRU A FOST MUSTRAT

Nu putem să uităm că Pedro era un om ca oricare altul. Nici faptul că a devenit ucenic al lui Isus, nu a avut un comportat diferit de noi. Furtuna de pe mare a fost neobișnuită și, ca urmare,...

Vezi mai mult »

18/12/2020 - OMUL ÎN STAREA NATURALĂ

În traducerea actualizată, expresia nenorocit de tot este tradusă prin foarte slab. Aceasta este imaginea omului natural, când nu este ajutat de Duhul lui Dumnezeu. Luptele de zi cu zi,...

Vezi mai mult »

17/12/2020 - PLANURI INUTILE

Omul este un maestru în a da sfaturi. Chiar și oamenii care sunt în suferință, când îi întâlnesc pe alții într-o situație dificilă, încearcă...

Vezi mai mult »

16/12/2020 - ATENȚIE LA SEPARAREA DIN ULTIMA ZI

Există multe lucruri pe care le facem și le folosim, care sunt extrem de importante în înțelegerea Adevărului. Unul dintre ele este pescuitul cu plasa, așa cum a învățat...

Vezi mai mult »

15/12/2020 - FĂ-L PE DOMNUL SĂ TE URMEZE

Este incredibil, dar un om, l-a făcut pe Iisus, să-l urmeze. Este clar că Maestrul nu l-a urmat ca și cum ar fi calea către Dumnezeu, pentru că Hristos este Calea. Fiul lui Dumnezeu a făcut...

Vezi mai mult »

14/12/2020 - UNDE ESTE AUTORITATEA?

Când Isus a venit pe lume, oamenii nu au fost doar uimiți de cuvintele frumoase care au ieșit din buzele Lui. Au fost surprinși de autoritatea pe care El o avea asupra bolilor, a demonilor...

Vezi mai mult »

13/12/2020 - INSTRUCȚIUNI FOARTE IMPORTANTE

Această instrucțiune a fost dată orașului Ninive, capitala Asiriei. În același mod, ca atunci când Cuvântul folosit pentru cineva, își vorbește și inimii tale, acesta...

Vezi mai mult »

12/12/2020 - DUPĂ RÂNDUIALA SFÂNTĂ

Ceea ce împiedică pe mulți oameni ce vor să umble în credința în Hristos este invidia, lăcomia și dorința de a fi ceea ce nu au fost chemați de Domnul să fie. Asta se poate...

Vezi mai mult »

11/12/2020 - STRIGĂ DUPĂ AJUTOR

Când Ieroboam a luat în stăpânire zece triburi ale lui Roboam, fiul lui Solomon, și a ridicat cu ele împărăția Nordului, ce a primit numele de Israel, nădejdea era ca...

Vezi mai mult »

10/12/2020 - URMAȚI CALEA CEA DREAPTĂ

Porunca următoare este pentru oricine face parte din poporul lui Dumnezeu: să urmeze pe Domnul. Însă, dacă robul lui Dumnezeu hotărăște singur ce să facă, iar apoi, când apare...

Vezi mai mult »

09/12/2020 - RĂSPLATA CELOR PĂCĂTOȘI

Exemplul pe care Roboam l-a avut în Solomon, tatăl său, în cele din urmă zile ale sale nu a fost bun. Omul cel mai înțelept dintre muritori știa poruncile, dar s-a răzvrătit...

Vezi mai mult »

08/12/2020 - CERTITUDINEA DE A CREDE ÎN ISUS

Modul în care trăim arată dacă credem sau nu în Domnul Isus. A crede în Fiul lui Dumnezeu este ceea ce ne deosebește de ceilalți oameni. Cei ce au credință în Hristos o...

Vezi mai mult »

07/12/2020 - ÎNȚELEGEREA VINE CU DUHUL SFÂNT

Domnul Isus a promis că va trimite Duhul Sfânt să sălășluiască în noi. Aceasta este una dintre cele mai mari binecuvântări pe care mântuiții o pot primi. Din...

Vezi mai mult »

06/12/2020 - TREI AFIRMAȚII IMPORTANTE

Mare este nemulțumirea multor oameni ce se consideră fii ai lui Dumnezeu. Aceștia trăiesc nefericiți din cauză că nu urmează îndeaproape ceea ce Domnul le spune în Cuvântul...

Vezi mai mult »

05/12/2020 - NU VORBI DE LA SINE

A vorbi de la sine nu înseamnă doar să te lauzi, ci să te și folosești de argumente proprii pentru a face lucrarea sfântă. Dacă creștinul îngăduie, mintea îi va...

Vezi mai mult »

04/12/2020 - VIAȚA VEȘNICĂ ESTE PENTRU TINE

Biblia nu ne lasă nedeslușiți, și nici fără cunoaștere. Tot ceea ce a fost scris în Cuvânt este pentru a cunoaște voia sfântă. În versetul citat, Domnul Isus spune...

Vezi mai mult »

03/12/2020 - LUCRUL CE TREBUIE CĂUTAT

Omul nu va reuși să creadă în Dumnezeu dacă nu are onoarea ce vine de la Domnul, care este dată de Tatăl celor ce Îl onorează (1 Samuel 2.30b). Aceasta nu este posibil dacă omul...

Vezi mai mult »

02/12/2020 - VESTEA LUI ISUS CĂTRE PAVEL

Pentru a propovădui Evanghelia, trebuie să luptăm numai cu armele neprihănirii. Altfel, cei rătăciți nu vor avea prilejul de a auzi vestirea mântuirii. Nu putem lăsa ca cel rău să ne...

Vezi mai mult »

01/12/2020 - PĂCATUL TE ORBEȘTE

Lucrul cel mai rău ce se poate întâmpla cuiva ce cunoaște pe Domnul este de a-și pierde dragostea pentru El. Celui căruia i se întâmplă asta se va afunda tot mai mult...

Vezi mai mult »