Mesajul zilei

30/06/2021 - DUMNEZEU LOCUIEȘTE ÎN MIJLOCUL NOSTRU

Domnul a venit să distrugă lucrările diavolului, care, de când omul a păcătuit în grădina Edenului, a pus stăpânire pe el cu o mână de fier. Dumnezeu nu ar putea să...

Vezi mai mult »

29/06/2021 - CEL MAI BINECUVÂNTAT

Copiii lui Israel trebuiau să asculte de judecățile Domnului – hotărârile pe care El le lua și li le transmitea - să le păzească și să le împlinească. Greșeala unora...

Vezi mai mult »

28/06/2021 - ÎN LOC DE INVIDIE, DRAGOSTE

După ce i-a îndemnat pe frații din Efes să se acopere cu toată armătura lui Dumnezeu, pentru a rezista în ziua cea rea, apostolul Pavel a spus acestora că ar trebui să se roage la...

Vezi mai mult »

27/06/2021 - ÎNTĂRIȚI PENTRU UN VIITOR FERICIT

Pentru a face bine, slujitorii Celui Preaînalt trebuie întăriți. Astfel, lucrarea Lui minunată va fi îndeplinită în zilele noastre, așa cum a fost în timpul...

Vezi mai mult »

26/06/2021 - SĂ TE TEMI ȘI SĂ UMBLI ÎN CĂILE DOMNULUI

În capitolul 8 al cărții Deuteronom se găsesc o serie de lecții foarte prețioase pentru cei mântuiți. Izraeliții au fost duși în Canaan, țara pe care Dumnezeu le promisese...

Vezi mai mult »

25/06/2021 - TURNUL TĂU DE SCĂPARE

Omul care are un avocat bun, deși știe că infracțiunea comisă de el poate primi o pedeapsă grea, intră în instanță cu speranța de a fi achitat. Pe de altă parte, cine nu este...

Vezi mai mult »

24/06/2021 - ÎNDEPĂRTEAZĂ PE CEI RĂI DIN VIAȚA TA

Uneori, ispita face pe omul în Dumnezeu să comită un păcat grav; din această cauză, se simte părăsit și, în același timp, sub stăpânirea vrăjmașului care l-a ispitit....

Vezi mai mult »

23/06/2021 - PUTEREA LUCREAZĂ ÎN NOI

Credința pe care ne-o dă Dumnezeu auzind Cuvântul Său ne face să-L cunoaștem drept Cel Atotputernic. Dar, în revelația a ceea ce este scris, primim înțelegerea care ne face...

Vezi mai mult »

22/06/2021 - DOMNUL ÎȚI ESTE APROAPE

Omenirea trebuie să fie acoperită de o manta infernală pentru că oameni din toate părțile lumii fac lucruri rele. Cel mai rău este că oamenii nici măcar nu bănuiesc că se îndreaptă...

Vezi mai mult »

21/06/2021 - CEI CE SE ABAT DE LA CALE

Moise a avut una dintre cele mai incredibile experiențe cu Dumnezeu pe Muntele Horeb. A stat acolo 40 de zile și 40 de nopți, fără să mănânce pâine sau să bea apă. Fără...

Vezi mai mult »

20/06/2021 - MIJLOCIREA ARE ÎNTÂIETATE

Domnul a vrut să-i omoare pe izraeliți, pentru că nu s-au supus poruncii Sale de a se duce pentru a lua în stăpânire Țara Făgăduinței. Totuși, Moise a știut să se roage...

Vezi mai mult »

19/06/2021 - FAPTE ALE DREPTĂȚII SFINTE

Trebuie să aflăm mai multe despre neprihănirea lui Dumnezeu, despre ce a făcut pentru noi și ce poate face pentru binele nostru astăzi. În aplicarea dreptății sfinte - determinarea...

Vezi mai mult »

18/06/2021 - DOMUL ÎȚI ESTE NĂDEJDEA

Dacă, din orice motiv, ai căzut în mâna celui rău, care este nelegiuit și asupritor, ai prilejul ca Domnul să te izbăvească. Nu există caz pe care El să nu-l rezolve sau o...

Vezi mai mult »

17/06/2021 - ÎN EL, TE VEI MÂNTUI

David, tânărul păstor, care a devenit rege al lui Israel și nu a pierdut niciodată vreo bătălie, a înțeles că va trebui să fie mântuit prin porunca dată de Domnul. Scriind...

Vezi mai mult »

16/06/2021 - FILOSOFIA CEA MAI ALEASĂ

Orice om mântuit trebuie să înțeleagă că este un slujitor al lui Dumnezeu. Domnul îndreaptă pașii tuturor celor care sunt ai Săi. Dacă hotărăști ce faci în sferele...

Vezi mai mult »

15/06/2021 - NU ÎNTOARCE RĂUL CUIVA

Nu este un lucru bun să fii rănit de cineva. Cine nu se supără pe angajatul care îl fură, sau pe omul care spune o minciună despre el sau îi strică planul? Dacă permitem,...

Vezi mai mult »

14/06/2021 - AȘTEAPTĂ MOMENTUL POTRIVIT

Biblia spune în nenumărate rânduri că cei ce se grăbesc păcătuiesc. Când simți că ți s-a dat o binecuvântare, nu te grăbi să o iei în stăpânire. Una...

Vezi mai mult »

13/06/2021 - REȚETA PENTRU A TRĂI BINE

Dumnezeu este singurul Izvor de învățătură, înțelepciune și tărie. Nimănui altcuiva nu i se poate da atenție sau cere indicații. Omul este limitat în capacitatea sa de a...

Vezi mai mult »

12/06/2021 - PURTAREA DREAPTĂ CÂND TE AFLI ÎN STRÂMTOARE

Cei care slujesc Domnului nu ar trebui să treacă niciodată prin situații dificile, dar mulți se află în strâmtoare. Unii, din cauza crizei cu care se confruntă, încep să se...

Vezi mai mult »

11/06/2021 - PROBLEMA BĂUTURILOR ALCOOLICE

Înainte de orice, trebuie să credem că Cuvântul lui Dumnezeu se împlinește. Dacă acceptăm că acesta este glasul Domnului, vom găsi în el autoritatea de a face ceea ce...

Vezi mai mult »

10/06/2021 - SEMNELE UNEI APOSTOLII

Orice misiune pe care ne-o dă Domnul este importantă pentru Împărăția Sa și, odată cu aceasta, vine puterea de a face minuni, puteri și semne oriunde suntem trimiși. Este trist să...

Vezi mai mult »

09/06/2021 - CUM OAMENII S-AU SUPUS CREDINȚEI

Porunca lui Isus pentru toți cei mântuiți este de a duce Buna Vestire la orice făptură (Marcu 16,15). În această privință, Pavel a înțeles că nu ar trebui să construiască...

Vezi mai mult »

08/06/2021 - SUCCESUL APOSTOLIEI LUI PAVEL

Dumnezeul nostru este un Realizator de minuni, puteri și semne. El a lucrat întotdeauna așa față de toți cei care au crezut în El și în Cuvântul Său și nu și-au...

Vezi mai mult »

07/06/2021 - DIFERENȚELE ÎN ÎMPĂRĂȚIA CERURILOR

Vor exista mereu diferențe în Împărăția Cerurilor, cel puțin asta putem înțelege din spusele Domnului Isus. Cu toate acestea, încălcarea oricăreia dintre porunci, mai...

Vezi mai mult »

06/06/2021 - VIAȚA DE ZI CU ZI A FIILOR LUI DUMNEZEU

Oamenii mântuiți care iubesc pe Domnul cunosc sunetul cântecelor de laudă. Prin urmare, niciodată nu se poticnesc și nici nu se supun puterii vrăjmașului. Ei știu că atunci...

Vezi mai mult »

05/06/2021 - RUGĂCIUNEA SINCERĂ ÎL FACE PE DUMNEZEU SĂ TE ASCULTE!

David a învățat să se roage și, prin urmare, a fost victorios în cererile sale către Domnul. Așa cum un sportiv trebuie să stăpânească regulile sportului pe care îl...

Vezi mai mult »

04/06/2021 - LUCRAREA TERMINATĂ

Cerurile s-au întristat când omul a căzut în păcat și, din această cauză, planul lui Dumnezeu a fost zădărnicit. Domnul nu putea face ceea ce voia, pentru că ființa umană...

Vezi mai mult »

03/06/2021 - FOLOSIȚI PUTEREA

Cei mântuiți ar trăi mai bine dacă ar înceta să se plângă tot timpul și ar începe să folosească puterea pe care Isus le-a dat-o. Este imposibil de înțeles...

Vezi mai mult »

02/06/2021 - NU ORICINE VA INTRA ÎN ÎMPĂRĂȚIA CERURILOR

Când suntem atenți la ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, obținem lumina necesară. Mulți oameni vor fi dezamăgiți în Ziua cea din urmă din cauză că nu au făcut voia...

Vezi mai mult »

01/06/2021 - CREDINȚA DESĂVÂRȘITĂ

Regele David a înțeles ce trebuia făcut pentru a fi considerat slujitor al lui Dumnezeu. Aceasta ar trebui să fie preocuparea tuturor celor care vor să obțină victoria în toate....

Vezi mai mult »