Mesajul zilei

28/02/2021 - FII CREDINCIOS AJUTORULUI TĂU

Ești binecuvântat mult când ești ajutat de Domnul, căci lucruri la care nici nu ai fi putut visa se vor înfăptui în viața ta. Pe de altă parte, în veșnicie, El ne...

Vezi mai mult »

27/02/2021 - FACI PARTE DINTRE CEI RĂI SAU CEI NEPRIHĂNIȚI?

Este important ca să știi dacă ai fost rău sau neprihănit în faptele tale, fiindcă de asta îți atârnă fericirea sau nefericirea veșnică. Niciun păcătos nu va fi iertat...

Vezi mai mult »

26/02/2021 - SĂ FUGI DE ORICE RĂU

Nu există om care, născându-se din nou, să nu fi fost făcut împărat de Domnul Isus pentru Dumnezeu, Tatăl Său (Apocalipsa 1.6). Însă, majoritatea celor mântuiți nu au...

Vezi mai mult »

25/02/2021 - ÎNDREAPTĂ-ȚI CĂILE

Singurul mod de a-ți îndrepta căile este de a-ți asuma ceea ce Domnul spune prin Cuvântul Său. Cel mai bine este ca El să nu înceteze niciodată de a ne vorbi. Poți să...

Vezi mai mult »

24/02/2021 - ORICE ATENȚIE ESTE NECESARĂ

Auzim mereu vorbindu-se de creștini cărora nu le-au mers afacerile, care s-au îmbolnăvit și ai căror copii au căzut în păcat, sau alte asemenea știri negative. Asta nu ar trebui...

Vezi mai mult »

23/02/2021 - MARE GRIJĂ DUPĂ SUCCESE IMPORTANTE

Israeliții, sub conducerea lui David, au reușit mari victorii; nenumărate împărății au fost biruite de fiul lui Ieseu și oștirea sa. Astfel, faima lui s-a răspândit mult....

Vezi mai mult »

22/02/2021 - HOTĂRÂREA CEA DREAPTĂ A LUI IOSAFAT

Hotărârile pe care Iosafat le-a luat au făcut ca să aibă o soartă bună. Cine va face la fel va vedea că Domnul va fi cu el așa cum a fost cu cei ce s-au temut de El în vechime....

Vezi mai mult »

21/02/2021 - CÂND DUMNEZEU SE BUCURĂ

Până la această întâmplare, Evanghelia era propovăduită numai iudeilor. Ucenicii nu dăduseră atenție poruncii date de Învățător, și anume de a se duce peste tot...

Vezi mai mult »

20/02/2021 - UȘA TREBUIE DESCHISĂ DE ÎNDATĂ

Biblia vorbește mult despre ușă. Versetul de azi este despre ușa inimii tale, intrarea pe care Isus o folosește pentru a veni la tine. Dacă Îl vei lăsa să intre, El îți va arăta...

Vezi mai mult »

19/02/2021 - IA SEAMA LA ACEST LUCRU

Dumnezeu nu poate păzi pe cel ce nu-I păzește Cuvântul. Acest sfat, ce se află la baza acestui studiu, nu a fost dat pentru a fi nesocotit. Cei se sunt înțelepți trebuie să ia...

Vezi mai mult »

18/02/2021 - SFATURI CĂTRE ROBI

Apostolul Pavel s-a folosit de exemple de purtări din vremea sa pentru a da sfaturi prețioase poporului lui Dumnezeu. Asta era una dintre metodele folosite de Isus pentru a ne călăuzi cu privire...

Vezi mai mult »

17/02/2021 - HOTĂRÂREA A FOST LUATĂ

Domnul nu este un iresponsabil care, primindu-te în Împărăția Sa, nu a făcut nimic pentru a împiedica pe vrăjmaș să te înrobească din nou. Dimpotrivă, Creatorul a...

Vezi mai mult »

16/02/2021 - NU-ȚI FĂ DE LUCRU CU FEMEIA ADULTERĂ!

Omul care nu-și respectă legământul conjugal este de temut din toate punctele de vedere. Femeia descrisă de scriitorul sfânt în capitolul 7 al Proverbelor trebuie să fie...

Vezi mai mult »

15/02/2021 - SUNTEM DIFERIȚI

Ca mântuiți, suntem diferiți de ceilalți oameni, care se bucură de lucrurile bune și plăcute, dar sunt deznădăjduiți – iar unii chiar dezlănțuiți – când trec prin...

Vezi mai mult »

14/02/2021 - LECȚIE CE TREBUIE ÎNVĂȚATĂ

Nimănui nu-i place, dar Domnul Dumnezeu știe cât este de necesar să fii smerit. Fiind înșelătoare, inima omului ia hotărâri ce îl îndepărtează de Tatăl. Astfel,...

Vezi mai mult »

13/02/2021 - RĂZVRĂTIȚII SE CONFRUNTĂ CU PROBLEME MARI

Mulți își bat joc de mântuirea veșnică, iar asta este foarte grav. Lipsa grijii de a îndeplini ceea ce Cuvântul spune face ca aceștia să se confrunte cu clipe grele....

Vezi mai mult »

12/02/2021 - PURTAREA NECUVIINCIOASĂ A PĂCĂTOSULUI

Israeliții au făcut Legământ cu Domnul când au fost chemați de Moise pentru a se duce înaintea lui Dumnezeu. Ei au trebuit să respecte cuvintele Legământului pentru a fi...

Vezi mai mult »

11/02/2021 - NUMELE SLĂVIT ȘI ÎNFRICOȘĂTOR AL LUI DUMNEZEU

Domnul Dumnezeu a făcut două mari Legăminte poporălui Său. Unul dintre ele este un contract pe care îl fac două sau mai multe persoane, în care au drepturi și obligații. Cu fiii...

Vezi mai mult »

10/02/2021 - DESĂVÂRȘIȚI ȘI DEPLIN ÎNCREDINȚAȚI

În cel de-al 4-lea capitol al epistoliei către coloseni, Pavel îi ține la curent despre Epafra, despre care spune că este rob al lui Hristos. Este important ca cineva cu mai multă...

Vezi mai mult »

09/02/2021 - RĂSPLATA MOȘTENIRII

Nu degeaba suntem atât de urâți de diavol, care știe că Domnul Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea Sa și, de aceea, ne urăște. Când a amăgit pe Adam și Eva,...

Vezi mai mult »

08/02/2021 - AȘA ESTE HRISTOSUL NOSTRU

A cunoaște pe Isus este cel mai bun lucru ce se poate întâmpla în viața noastră. El nu este doar una dintre ființele ce alcătuiesc Sfânta Treime, ci și locuința...

Vezi mai mult »

07/02/2021 - DEPLORABILĂ ESTE SOARTA CELOR TRUFAȘI

Trufia este strigătul unei inimi răzvrătite împotriva slavei ce se cuvine Domnului. Omul trufaș nu recunoaște că ceea ce este, ce are sau poate face vine de la Dumnezeu. Demonii care...

Vezi mai mult »

06/02/2021 - IA SEAMA LA MĂSURA FAPTELOR TALE

Oamenii care slujesc lui Dumnezeu nu trebuie să se poarte precum cei rătăciți, care nu se preocupă de faptul dacă există măsură în faptele lor. Robii trebuie să aibă alt fel de...

Vezi mai mult »

05/02/2021 - DESCRIEREA ULTIMELOR ZILE

Fuga după bunătăți, confort, bogății și alte interesse este fără oprire. Toată lumea vrea să fie mai bună, dar, din ceea ce se aude și se știe, mulți nu au limite. Plăcerea trupească...

Vezi mai mult »

04/02/2021 - DUMNEZEU LUCREAZĂ PENTRU TINE

Domnul, Dumnezeul nostru, care a făcut toate lucrurile din nimic, Se bucură mult să lucreze pentru noi. El ne-a făcut după chipul și asemănarea Sa; astfel, putem înțelege că visul Său...

Vezi mai mult »

03/02/2021 - SĂ FII CURAJOS ÎN SLUJBA DOMNULUI

De îndată de Iosafat a luat în stăpânire regatul lui Iuda, a început să-și întărească țara împotriva răzvrătiților ce păstrau numele de Israel. Asta ne...

Vezi mai mult »

02/02/2021 - RĂSPLATA ÎNCHINĂTORILOR DE IDOLI

Idolatria este una dintre practicile religioase cele mai periculoase pe care omul le poate aborda, căci, în spatele unui idol se află un demon ce orbește pe cel ce i se dedă. În mai...

Vezi mai mult »

01/02/2021 - PURTAREA CELUI CE SLUJEȘTE DIAVOLULUI

Iuda Iscarioteanul a avut privilegiul de a umbla alături de Isus și să-I fie ucenic, dar a preferat să învețe lecțiile lui Satana. El mergea în apropierea Domnului, dar nu era cu...

Vezi mai mult »